Sierra Gredos, Mai 23

Tokio – Kyoto – Hiroshima – Miyajima – Osaka – Kamakura – Tokio, 08/23

Yanguas de Eresma/Segovia /Estación abandonada 05/23

City-Hoefe, 2020